Мережеве об'єднання

Матеріал з ВікіОсвіта
Перейти до: навігація, пошук

Зміст

Мережеве об'єднання

Мережеве об'єднання — група людей, які підтримують спілкування та ведуть спільну діяльність з використанням комп’ютерних мережевих засобів.

Комп’ютерна мережа (Інтернет), мережа документів (WWW) та програмне забезпечення (соціальні сервіси) об’єднують не тільки комп’ютери та документи, але й людей.

Загальна формула

Мережеве об'єднання = Соціальні сервіси + прості дії окремих учасників + обмін повідомленнями + спостереження за діяльністю


Мережеві об'єднання харакетризуються:

 • спільними ідеями та ініціативами;
 • розумінням цілей співтовариства;
 • взаємозалежністю;
 • освітнім контентом, який продукується всіма учасаниками об'єднання;
 • нормами взаємодії.

Мережеві об’єднання формуються на добровільних засадах.

Для ефективної взаємодії в рамках мережених об’єднань необхідно створити лише відповідні умови. З розвитком ІТ-технологій з’являються нові форми для представлення цифрових архівів, збереження знань, залучення нових членів співтовариства та нові програмні сервіси, які полегшують управління знаннями та використання цих знань початківцями.

Популярні соціальні мережі

Педагогіка мережевих об'єднань

Сучасна педагогіка намагається найбільш повно використовувати ці можливості для вирішення своїх власних задач.

Педагогіка мережевих об’єднань — окремий напрям теорії педагогіки, що активно розвивається. Діяльність в межах співтовариств пов’язана з опануванням таких важливих навичок як критичне мислення та колективна творчість.

Середовище мережевого об’єднання формують об’єкти, агенти, ситуації, які допомагають думати по новому та виховувати толерантність, критичне та екологічне мислення.

Мережеві об’єднання в педагогічній практиці

До переваг мережевих об'єднань відноситься:

 1. Перехід від індивідуальної, егоцентричної позиції до колективної позиції.
  • Колективність. В інформаційному суспільстві пізнавальна, творча та навчальна діяльності носять мережевий та колективний характер. Розуміння ролі та значення інших людей, різних способів конструювання реальності є важливим етапом психологічного розвитку особистості.
  • Толерантність. Розширення форм та способів спілкування призводить до того, що все частіше ми контактуємо з людьми з раніше незнайомих соціальних культур та слоїв. Окрім того, все частіше нашими партерами в мережевій діяльності стають програмні агенти. В будь-якому випадку, ми повинні бути готові до порозуміння та спілкування з ними.
  • Децентралізовані моделі та екологічні стратегії. Від учасників спільної діяльності не вимагається синхронної присутності в одному і тому ж місці, в один і той же час. Кожен член об’єднання виконує прості дії, а спільні дії носять стайный характер. Діями окремих учасників ніхто не керує, але на основі їх простої поведінки формується складна групова поведінка. Як правило, чим простіші правила індивідуальної поведінки, тим складніший характер поведінки об’єднання в цілому.
  • Критичність мислення. Колективна, спільна діяльність людей, конструктивно налаштованих на критику, відіграє вирішальну роль при виявлені помилок, перевірці гіпотез та теорій. Можна розповідати учням, студентам, колегам про суть поняття критичне мислення, а можна запропонувати діяльність в середовищі, де критична дискусія є обов’язковим елементом. Існування в рамках проекту ВікіОсвіта різних точок зору робить мережеві об’єднання важливим інструментом опанування навичок критичного мислення.
 2. Реальна мережева діяльність. Мережеві співтовариства забезпечують на практиці доступ до реального співтовариства практики. Навчання учнів, студентів, вчителів проходить в рамках спільної мережевої діяльності, в здійснення та обговоренні якої приймають участь представники різних сфер освіти.
 3. Мережеві уміння та навички. Сучасна діяльність мережевих об’єднань покликана навчити учасників думати та діяти за допомогою мережі. Це передбачає:
  • використання різноманітної інформації, яка зберігається на підключених до мережі комп’ютерах;
  • використання для пошуку та обробки інформації інформаційних сервісів, мережевих соціальних сервісів;
  • використання знань та досвіду інших людей;
  • думати та діяти в умовах, які динамічно змінюються.

Посилання

Как использовать сетевые сообщества в педагогической практике - стаття в Летописи.ру

Комп'ютерні мережі та обладнання

Особисті інструменти
Засновник проекту
Партнер проекту